HiPAir Etkinlikleri:
Bizim etkinlik paln

HipAir faaliyet planı tüm ortak ülkelerde gerçekleştirilecek (Polonya, Portekiz, İspanya and Türkiye) bir dizi etkinlik içermektedir. Proje kapsamında:

12 ULUSAL ETKINLIKLER

Proje tarafından adreslenen sorunları daha detaylı araştırmak ve başarıyla ulaşılan sonuçların (örn. eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, müfredat ve eğitim materyali geliştirilmesi vb.) ilintili paydaşlarla geçerli kılınması amaçlarıyla 12 ulusal etkinlik (zamanlama olarak 3 kilit proje döneminde ve her ortak ülkede 3 adet olmak üzere).

3 ULUSLARARASI ETKINLIKLERS

Ulusal etkinliklerin sonuçlarının, projedeki son durumun ve projenin gelecek aşamalarının sunulup tartışılacağı konsorsiyum toplantıları ile bütünleşik şekilde 3 uluslararası etkinlik (Polonya, Türkiye ve İspanya).

1 KARIŞIK EĞITIM PROGRAMI

5 gün boyunca (9’u yabancı olmak üzere) 20 mezun öğrencinin çalıştaylar, eğitim seansları ve YPIU’nun gündelik iş hayatında bir şekilde uygulandığı  firmalara ziyaretlerin gerçekleştirileceği 1 karışık eğitim programı.

DIĞER PROJE ETKINLIKLERI

Tüm partnerlerin HipAir’i sunma imkanı bulabileceği konu ile ilintili ulusal ve uluslararası etkinlikler aracılığı ile diğer yaygınlaştırma çalışmaları
gerçekleştirilecektir.

Bu sayfada proje faaliyetleri ile ilgili tüm haberler, etkinlik haberleri, HipAir tarafından adreslenen konulardaki girişimler yayınlanacaktır.

Yaklaşan etkinlikler ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için Facebook sayfamıza bağlanabilir; KOBİ’ler için YPIU konusunda referans olan Linkedin grubumuza katılabilirsiniz.