Hakkımızda
Ne HiPAir proje?
Background

HipAir Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı kapsamında ortaklaşa fonlanan bir projedir. Proje, Yüksek Performanslı İş Uygulamalarına (YPİU) odaklanarak havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerdeki insan kaynakları yönetimi eksikliklerini belirlemeyi ve bunları azaltmayı amaçlamaktadır. Proje, öncelikle firmaların bu uygulamalardan haberdar oup olmadıklarını; eğer haberdar iseler günlük işleyişte nasıl uyguladıklarını araştıracaktır. Firmaların ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ile YPIU hakkında derinlemesine bilgi toplayarak HipAir, açık farkla büyük firmalarca domine edilen bir sektörde, KOBİ’lerin daha rekabetçi olabilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bir dizi araç sunmaktadır.

Background

Söz konusu uygulamaların kullanımı firmanın kazançlarında ve çalışan memnuniyeti seviyesinde kayda değer bir gelişme ile kendisini gösterecektir. YPIU’nun firmalara kazandırabileceği bazı gelişmeler; üretim, inovasyon, maliyet etkinlik, satış performansı, müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi ile ilişkilidir. İnsan kaynakları açısından YPIU’nun uygulanması ise; çalışan memnuniyeti, ciro, bağlılık, motivasyon, stres ve performans açısından gelişme sağlamaktadır. YPIU büyük firmalar tarafından yoğunlukla uygulanmaktadır ancak KOBİ’lerde kullanım oranı çok düşmektedir. Bunun bir çok sebebi bulunmaktadır. Kaynak azlığı, liderliğin eksik oluşu, planlama sorunları ve insan gücü potansiyelinin uygunsuz yönetimi bu sebeplerden bazılarıdır.

HiP Air_icon

HiPAir

HipAir Projesi Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı kapsamında ortaklaşa fonlanan bir stratejik ortaklıktır. Proje Eylül 2015’te başlamış ve Polonya (koordinatör), Portekiz, İspanya ve Türkiye’den, hepsi özellikle havacılık sanayinde çalışan KOBİ’ler için yeni uygulamalar ve iş yetkinlikleri geliştirmek isteyen ortakları bir araya getirmiştir. HipAir havacılık sanayindeki eğitim etkinliğini artırmak için inovatif yaklaşımlar ve araçlar geliştirip uygulamaya koyacaktır. Aynı zamanda, havacılık sektöründe özellikle KOBİ yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu yetenek uygunsuzluklarını azaltacak ve bu durum iş gücünün daha etkin yönetilmesine yol açacaktır. Ayrıca proje, bağlılık ile birlikte öğrenme sürecine ve eğitime aktif katılım gerektiren inovatif metodlar ile stajyerlerin havacılık sanayindeki yumuşak (soft) becerilerini geliştirecektir.

Özet olarak, YPIU’nun işyerine entegrasyonunu teşvik etmek üzere HipAir, aşağıdaki hususlara odaklanmaktadır:

En iyi uygulama örneklerinin
tanıtılması

İnovatif eğitim materyallerinin
geliştirilmesi

Paydaşlar arasındaki işbirliğini, ortaklık duygusunu
ve iletişim ağını güçlendirmek

Why choose TiLT

ROCKET-FAST
TiLT works smoothly and rapidly on any device owing to its fully valid code and decent approach to design of each and every content element.
REGULAR UPDATES
We at The White Collars are dedicated to constantly improve our products. New features get added all the time to give you the best user experience.
DEDICATED SUPPORT
Visit our support forum for new feature request or in case of having issues with theme customization. Our support team is always willing to help.