Amaçlar
Daha fazla bilgi proje'nin beklentiler
Ne bekliyoruz
Sadece kısa bir genel bakış

HipAir KOBİ’lerin YPIU ile ilintili mevcut durumlarını  daha iyi anlamayı ve bu bilgiyle havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin insan kaynakları yönetimi ve organizasyonel yönetimlerinin gelişmesi ve üretim ve verimliliklerinin artırılması ile daha rekabetçi olabilmelerine yardımcı olabilecek araçlar ve malzemeler üretmeyi amaçlamaktadır.

Tüm hesaplamalar gösterilmesi ca çalışmıyor. Orada sadece bir tek şey: bunu.

— Pierre Georges Latécoère, erken Fransız havacılık girişimci ve öncü.

HR Beceri geliştirme
Havacılık sektöründeki, özellikle de havacılık sanayinin halen çok gelişmiş olmadığı ülkelerde bulunan KOBİ’lerinin yöneticileri ile ilintili İK yeteneklerindeki boşlukların azaltılması
Promosyon, exemplar iş uygulamaları
Havacılık sektöründe eğitime yapılan kamusal yatırımın verimliliğini artıracak araçlar geliştirerek KOBİ’lerin YPIU’ya teşvik edilmesi
Kalkınma ve iyi eğitimli eğitmenleri
Öğrenme sürecinde stajyer yüksek bağlılığını aktif katılımını gerektiren inovatif metotlar kullanarak havacılık sektöründeki stajyer yumuşak becerilerinin geliştirilmesi