Ortakları
Burada küçük bir sunum, proje konsorsiyumu

154155_412843942136889_715942205_n

Koordinatörü

INNpuls limited şirketi girişimciliği, inovasyonu, teknik eğitimi ve üniversite – sanayi işbirliğini teşvik ederek bölgesel sosyo-ekonomik gelişimi desteklemeyi amaç edinmiş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Şirket aktif bir şekilde büyüyen ve işleyen kümelenmeleri desteklemektedir. Aviation Valley kümelenmesinin üyesi olup mesleki eğitim sağlayıcısı ve sanayinin ihtiyacına yönelik olarak mesleki eğitimin gelişmesinden sorumlu partner konumundadır. En başından bu yana INNpuls özellikle; havacılık, plastik ve kimya sektörü olmak üzere çapraz sektörler arası işbirliğini desteklemek için çalışmalar yürütmektedir.

original

Aviation Valley; Podkarpackie/ Polonya’yı Avrupa’nın havacılık bölgelerinden birisi yapmayı amaçlayan bir grup yerel girişimçi tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Bu vizyona erişmek için temel araç bölgesel potansiyelden daha iyi şekilde faydalanmaya imkan veren güçlü bir bölgesel kümelenme oluşturulması idi. Bu kapsamda, Aviation Valley’nin çalışmaları; kümelenme içinde daha iyi iletişim mekanizmalarının yanı sıra dış dünyaya özellikle de potansiyel yatırımcılara daha iyi tanıtıma odaklanarak kümelenme gelişimini desteklemeyi hedeflemiştir.

Quasar_rectangular

QUASAR HUMAN CAPITAL havacılık, denizcilik, petrol ve gaz alanlarında uzmanlaşmış, bu belirtilen alanlarda ve yerel ve uluslarası seviyede Avrupa şirketlerinin özel ihtiyaçları konusunda  geniş deneyime sahip profesyonel bir ekipten oluşan bir insan kaynakları danışmanlık şirketidir.  Quasar’ın görevi bu sektörler için özel yeteneğe sahip kişiler yetiştirmek, çekmek ve tutmak için en iyi metodoloji ve sonuçları geliştirmek ve aktarmaktır. Kullanılan bu metodolojilerin temelinde uzun yıllarla gelen uygulama deneyimi bulunmak ve çok yüksek seviyede tatmin, bağlılık ve rekabetçiliğe ulaşabilmek üzere insanın ve organizasyonun performansını etkin birşekilde geliştirmeye odaklıdır.

logo_mentortec

MentorTec yeni kurulan şirketleri desteklemeye, iş geliştmeye ve eğitime adanmış özel bir Portekizli şirkettir. Yeni bir iş fikri olan herkes için ideal iş ortağıyız. 1996’da kurulan Mentortec, inovatif iş fikirlerinin ince ayarından işin hızlanmasına kadar faaliyet gösteren bir şirket kurulumu ivmelendiricidir.  Mentortec bir spin-off şirket olarak; basit birlikte çalışma çözümlerinden özel uyarlanmış danışmanlık ve eğitimlere, kaynak ve yatırımların bulunmasından ulusal ve uluslararası seviyede danışmanlık servisleri ve network fırsatlarına, çok geniş kapsamlı bir hizmet portfolyosu sunmaktadır.

logoHeader.en

PEMAS küme yönetiminin 2006 yılında tüzel kişilik olarak kurulmasından bu yana ulusal olarak hareket eden Portekiz Havacılık Sanayi Derneği’dir. Kuruluşundan bu yana kümelenmeye teşvik edici faaliyetlerde bulunmaktadır. PEMAS Portekiz’deki havacılık sanayiinin büyümesine (2006 yılında 8 üyeden şuandaki 60 üyeye) ve bir çok uluslararası işbirliği programının kurulumuna desteği ile ve Portekizin toplam ar-ge programı katılımında görülen kayda değer artış ile iyi göstergeler sunmaktadır. PEMAS kar amacı gütmeyen ve tamamen özel bir dernek olmasına rağmen, belirlenen stratejiler Avrupa tavsiyelerine olan ulusal yaklaşımla, ulusal stratejiler (PEMAS bir çok ulusal strateji danışmanlık kurulunun bir parçasıdır) ve sektör için bölgesel tanımlar ile parallellik taşımaktadır. PEMAS, 13 ülkeden 34 kümelenmenin üyesi olduğu halihazırda Avrupa’daki en önemli küme ağlarından birisi olan Avrupa Havacılık Kümelenmeleri Ortaklığının European Aerospace Cluster Partnership – EACP 

universidad_politecnica_madrid

Universidad Politecnica de Madrid (UPM) iİspanya’daki en eski ve en geniş teknik üniversitedir. Çoğu mühendislik branşı ile birlikte Mimarlık ve Spor Bilimlerini kapsayan yirmi okul ve iki fakülteden oluşmaktadır. UPM’in 3.000’den fazla fakülte üyesi, 38.000 civarı lisans öğrencisi ve 8.000 civarı yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 5.000 öğrenci mezun olmaktadır. UPM yüksek öğrenim ve araştırmaya odaklanmıştır. Yüksek kalitedeki akademik bir kurum olan UPM, ar-ge ve inovasyona olan güçlü adanmışlığı, övünç verici 217 araştırma birimi ve 19 araştırma merkezi ve enstitüsü ile, çıkardığı yüksek sayıdaki makaleleri, konferans katılımları ve doktora tezleri ile uluslararası bilim dünyasına büyük katkı sağlamaktadır. UPM’in sanayi ile (ar-ge fonunun %50’si kadarı) uzun bir işbirliği ve uluslararası ar-ge programlarına katılım geleneği bulunmaktadır.

1dd720a

2010 Ocak ayında İzmir/ Türkiye’deki kuruluşundan Aerospace Clustering Association – ACA (Havacilik ve Uzay Kumelenmesi Dernegi) havacılık sanayini destekleyici faaliyetlerine devam etmektedir. Bu beş yıllık periyotta HUKD; KOBİ’lerle yakın şekilde çalışarak, havacılıkla ilişkili projelere entegrasyonlarını destekleyerek, kalifiye teknisyen ve teknik uzmanların eğitim/ öğretimine sarfedilen çabaları desteklemeye çalışarak ve teknik/ teknolojik altyapının iyileştirilmesi projelerine yardımcı olarak Türk havacılık sanayinin gelişimine odaklamış ve KOBİ’ler dahil 34 şirket ile toplam 63 üyeye ulaşmıştır. HUKD diğer Avrupa kümelenmeleri ver dernekleri ile uluslararası ilişkilere büyük önem vermektedir. 2011 yılından bu yana HUKD, 13 ülkeden 34 kümelenmenin üyesi olduğu halihazırda Avrupa’daki en önemli küme ağlarından birisi olan Avrupa Havacılık Kümelenmeleri Ortaklığının (Since 2011, being an active member of the European Aerospace Cluster Partnership – EACP (http://www.eacp-aero.eu/) aktif bir üyesi olup, EACP Teknoloji Çalışma Grubunun da liderliğini yürütmektedir.