O nas
Jaka jest HiPAir projektu?
Background

HiPAir jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest identyfikacja i zmniejszenie luk w zarządzaniu zasobami ludzkimi w MŚP z sektora lotniczego, przy wykorzystaniu koncepcji Wysokoefektywnych Praktyk Pracy (WPP). W początkowym etapie, będziemy próbowali dowiedzieć się czy firmy mają wiedzę na temat WPP, a jeśli tak, w jaki sposób wykorzystują je w codziennej działalności. Poprzez zgromadzenie szczegółowej wiedzy na temat WPP oraz dokładną identyfikację potrzeb przedsiębiorstw w tym zakresie, HiPAir dostarczy zestaw narzędzi mających pomóc MŚP w dążeniu do wyższej konkurencyjności w sektorze zdominowanym przez duże korporacje.

Background

Wdrożenie WPP wpływa na podniesienie zysków przedsiębiorstwa oraz poziomu satysfakcji pracowników. Ulepszenia na które WPP mają wpływ związane są z: produktywnością, innowacyjnością, efektywnością kosztową, wynikami sprzedaży, satysfakcją klienta oraz jakością produktu. W ramach Zasobów Ludzkich, wdrożenie WPP pozwala na poprawę w zakresie: zadowolenia pracowników, zaangażowania, motywacji, stresu i wydajności. WPP są powszechnie stosowane w dużych przedsiębiorstwach, natomiast w bardzo ograniczonym zakresie w małych i średnich firmach. Różne są powody tej sytuacji. Ograniczone zasoby, brak liderów, trudności w planowaniu, nieodpowiednie metody zarządzania potencjałem ludzkim to niektóre z tych przyczyn.

HiP Air_icon

HiPAir

Projekt HiPAir jest realizowany w formie Partnerstwa Strategicznego współfinansowanego przez Komisję Europejską poprzez program ERASMUS+. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 i realizowany jest przez partnerów z Polski (koordynacja), Portugalii, Hiszpanii i Turcji, zainteresowanych rozwojem nowych narzędzi i umiejętności dla małych i średnich firm z przemysłu lotniczego. W ramach projektu HiPAir opracowane i zastosowane zostaną innowacyjne koncepcje i narzędzia pozwalające na podniesienie efektywności szkoleń realizowanych dla przemysłu lotniczego. Jednocześnie, projekt przyczynić się ma do lepszego dopasowania kompetencji w branży lotniczej, szczególnie tych oczekiwanych przez menadżerów MŚP, co pozwolić ma na efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi. W ramach projektu podniesione zostaną także umiejętności miękkie trenerów przy wykorzystaniu innowacyjnych metod wymagających zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia i realizacji szkoleń.

W szczególności, w celu wsparcia wykorzystywania WPP w firmach, HiPAir skupiał się będzie na:

Promocji dobrych praktyk w
zakresie wykorzystania WPP

tworzeniu innowacyjnych
materiałów szkoleniowych

inicjowaniu i promocji współpracy
oraz sieciowania interesariuszy;

Why choose TiLT

ROCKET-FAST
TiLT works smoothly and rapidly on any device owing to its fully valid code and decent approach to design of each and every content element.
REGULAR UPDATES
We at The White Collars are dedicated to constantly improve our products. New features get added all the time to give you the best user experience.
DEDICATED SUPPORT
Visit our support forum for new feature request or in case of having issues with theme customization. Our support team is always willing to help.