Cele
Dowiedz się więcej o projekcie oczekiwania
Jakie są cele projektu?
Najważniejsze cele

Celem projektu HiPAir jest lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji MŚP w kontekście korzystania z Wysokoefektywnych Praktyk Pracy (WPP), a następnie rozwój narzędzi i materiałów które wspierać mają MŚP z sektora lotniczego w podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności poprzez lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kiedy wszystkie kalkulacje pokazują że coś nie będzie działać, jest tylko jedna rzecz do zrobienia: sprawić, by to zadziałało.

— Pierre Georges Latécoère, Wczesnego lotnictwa francuskiego przedsiębiorcy i pioneer.

Rozwój umiejętności HR
Redukowanie luk w kompetencjach zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze lotniczym, szczególnie tych występujących wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw z krajów o słabiej rozwiniętej branży lotniczej;
Promocja dobrych praktyk biznesowych
Promocja WPP wśród MŚP poprzez promocję dobrych praktyk WPP oraz rozwój narzędzi zwiększających efektywność wykorzystania potencjału prcowników
Rozwój dobrze wykwalifikowanych trenerów
Budowanie umiejętności miękkich wśród ekspertów przy wykorzystaniu innowacyjnych metod wymagających silnego zaangażowania i partycypacji w procesie zdobywania wiedzy