Grupy docelowe
Najważniejsze grupy odbiorców docelowych
Grupy docelowe
Menedżerowie MŚP z sektora aeronautycznego; MAnadżerowie HR; Trenerzy; Dostawcy szkoleń

HiPAir oddziałuje na szerokie spektrum interesariuszy, do których zaliczyć można różne typy instytucji działających bądź zainteresowanych sektorem lotniczym, ale także innych organizacji. Należy podkreślić, że projekt jest przede wszystkim skoncentrowany na potrzebach kadry zarządzającej MŚP z sektora lotniczego, a także trenerów i instytucji szkoleniowych.

Społeczność ogólna (Multiplikatorzy)

Inni partnerzy projektu

Sieci europejskie

Instytucje finansujące

Rynek pracy / Przemysł lotniczy

Specjaliści od Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 Doradcy zawodowi, konsultanci kariery

Inne organizacje działające w sektorze lotniczym

MŚP z sektora lotniczego

Trenerzy / Instytucje szkoleniowe

Kadra zarządzająca

Pracownicy