Partnerzy
Poniżej krótka prezentacja parnerów konsorcjum

154155_412843942136889_715942205_n

KOORDYNATOR

INNpuls to organizacja o charakterze non-profit, której celem jest wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów poprzez promocję przedsiębiorczości i innowacji, inicjowanie współpracy nauki i przemysłu oraz oferowanie szkoleń technicznych. Firma aktywnie wspiera tworzenie i działalność klastrów. Jest członkiem Doliny Lotniczej, jako instytucja szkoleniowa i partner odpowiedzialny za rozwój oferty szkoleń zawodowych wynikających z potrzeb przemysłu. Od początku swojej działalności INNpuls wspiera współpracę międzysektorową, szczególnie pomiędzy sektorami lotniczym, tworzywowym i chemicznym.

original

Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” zostało założone w 2003 roku, przez grupę wiodących przedsiębiorców, w celu umocnienia roli południowo-wschodniej Polski jako jednego z wiodących w Europie regionów przemysłu lotniczego. Głównym narzędziem do osiągnięcia tej wizji, było zbudowanie silnego, regionalnego klastra pozwalającego na najbardziej efektywne wykorzystanie potencjału regionu. Działalność Doliny Lotniczej ma na celu wspieranie rozwoju klastrów z naciskiem na optymalizację mechanizmów komunikacji wewnątrz klastrowej, a także skuteczniejszą prezentację w celu przyciągania potencjalnych inwestorów.

Quasar_rectangular

QUASAR HUMAN CAPITAL jest przedsiębiorstwem doradczym z zakresu kapitału ludzkiego specjalizującym się w sektorach lotniczym, ropy naftowej i gazu, transportu morskiego itp. Firmę tworzy zespół profesjonalistów z dużym doświadczeniem w tych sektorach oraz wiedzą na temat potrzeb europejskich firm na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Misją QUASAR jest rozwój i dostarczanie najlepszych metod i rozwiązań do pozyskiwania, utrzymywania i rozwoju talentów dla tych sektorów. Używane metody opierają się na latach praktyki i doświadczeń. Zorientowane są na efektywną poprawę wyników ludzi i organizacji, w celu osiągniecia wyższego poziomu satysfakcji, zaangażowania i konkurencyjności.

logo_mentortec

MentorTec to portugalska firma prywatna specjalizująca się we wspieraniu startupów, rozwoju biznesu i szkoleniach. Jesteśmy idealnym partnerem dla każdego z nowym pomysłem na biznes. MentorTec, utworzony w 1996 roku, jest akceleratorem startupów wspierającym zarówno odpowiednie dostrojenie innowacyjnego pomysłu biznesowego jaki i wstępną fazę jego funkcjonowania. Jako spin-off, MentorTec oferuje kompleksowy zakres usług rozciągający się od prostych rozwiązań coworkingowych, szytych na miarę usług konsultingowych i szkoleniowych czy pozyskiwania środków, do bardziej zaawansowanych usług doradczych i możliwości sieciowania na poziomie krajowym i międzynarodowym.

logoHeader.en

PEMAS PEMAS jest portugalskim stowarzyszeniem przemysłu lotniczego, które działa jako podmiot zarządzający klastrem utworzonym w 2006 roku, i od początku swojego istnienia aktywnie realizującym swoje cele. PEMAS pochwalić się może dobrymi wskaźnikami w zakresie wsparcia rozwoju przemysłu lotniczego w Portugalii (od 8 członków w 2006 roku do ponad 60 obecnie), uruchomienia kilku ważnych programów współpracy międzynarodowej oraz zauważalnego wzrostu w ogólnej frekwencji Portugalii w programach badawczo rozwojowych. PEMAS był jednym z założycieli klastra European Aerospace Cluster Partnership – EACP 

universidad_politecnica_madrid

Politechnika Madrycka (UPM) jest najstarszą i największą uczelnią techniczną w Hiszpanii. Składa się z dwudziestu Szkół oraz dwóch Wydziałów, które pokrywają większość dyscyplin inżynierii oraz architekturę i nauki związane ze sportem. UPM ma ponad 3000 pracowników naukowych, około 38000 studentów studiów licencjackich i podyplomowych, oraz około 8000 doktorantów. Szkołę opuszcza około 5000 absolwentów rocznie. UPM koncentruje się na szkolnictwie wyższym i badaniach. UPM jako najwyższej jakości jednostka akademicka silnie angażuje się na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji. W ramach uczelni funkcjonuje 217 jednostek badawczych oraz 19 centrów i instytutów badawczych, które współtworzą międzynarodową społeczność naukową generując dużą liczbę publikacji w czasopismach, komunikatów konferencyjnych i prac doktorskich. UPM ma długą tradycję współpracy z przemysłem (około 50% budżetu na badania i rozwój) oraz udziału w międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych.

1dd720a

Od swojego powstania w styczniu 2010 roku w Izmirze, Turcja, ACA (Havacilik ve Uzay Kumelenmesi Dernegi) kontynuuje swoje działania w zakresie wspierania sektora lotniczego. W tym okresie działania ACA koncentrowały się na wspieraniu rozwoju przemysłu m.in. poprzez ścisłą współpracę z MSP, ich włączanie w projekty związane z lotnictwem, wspieranie działań szkoleniowych związanych z kształceniem wykwalifikowanych techników i ekspertów technicznych, inicjowanie projektów mających na celu rozwój infrastruktury technicznej/technologicznych. ACA obecnie liczy 61 członków, w tym 32 firm z sektora MŚP. ACA przywiązuje dużą wagę do kontaktów i współpracy międzynarodowej z innymi europejskimi klastrami i stowarzyszeniami. Od 2011 roku jest aktywnym członkiem EACP (http://www.eacp-aero.eu/), obecnie jednej z najważniejszych sieci klastrów w Europie, liczącej 34 klastrów z 13 krajów, i traktowanej jako jedno ze strategicznych partnerstw w UE. ACA jest liderem Grupy Roboczej EACP “TECHNOLOGIE”.