REZULTATY PROJEKTU
GŁÓWNE WYNIKI HIPAIR - Materiały Szkoleniowe
HiPAir Materiały Szkoleniowe

Sylabusy i materiały dotyczące WPP, zawierające treści szkoleniowe możliwe do wykorzystania nie tylko w sektorze lotniczym, ale także w innych branżach zainteresowanych wykorzystaniem koncepcji WPP. Zarówno sylabusy jak i materiały szkoleniowe dostępne są do nieodpłatnego pobrania w 5 językach (Angielski, Polski, Portugalski, Hiszpański I Turecki).

en_flag

(Angielski)

pt_flag

(Portugalski)

es_flag

(Hiszpański)

pl_flag

(Polski)

tr_flag

(Turecki)